Privacy policy

Privacy policy

Dit is een online dumpstore van deDump.nl

Vestigingsadres/postadres:
Klokhuislaan 209
9201 JD Drachten

KVK-nummer: 72213795
BTW-nummer: NL859032644B01

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
  • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt (voorbeeld hiervan is site-registratie).

De informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren en wordt alleen intern gebruikt. De informatie wordt niet verstrekt aan andere partijen dan deDump.nl.

Op deze site gebruiken we cookies om de inhoud van onze website te verbeteren..

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen over ons privacy beleid?

U kunt per mail reageren op ons privacy beleid.

Ons mailadres is: info@dedump.nl

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
Op verzoek verlenen wij toegang tot alle informatie die wij van de desbetreffende klant bijhouden. Als u toegang wilt tot deze informatie kunt u contact opnemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf, op het hierboven vermelde adres.